luni, 12 noiembrie 2012

O adevaratǎ româncǎ de poveste - doamna Elena Niţǎ Ibrian (12.11.1921-09.09.2009) -A fost odatǎ ca niciodatǎ; cǎ dacǎ n-ar fi, nu s-ar mai povesti.... A fost odatǎ ca niciodatǎ un om bun şi blând, harnic şi sǎritor, senin şi întelept, mare iubitor de oameni şi de Dumnezeu. Un om nǎscut şi crescut la ţarǎ, care nu a uitat nicio clipa de unde a plecat, care şi-a pǎstrat pânǎ la moarte sufletul curat şi cristalin, precum şi bunul-simţ ieşit din comun al ţǎranului român autentic: sufletul unui om iubitor de neam şi de glie, care ştie sǎ rǎmânǎ o viaţǎ întreagǎ un apǎrǎtor al valorilor naţionale, pǎstrând cu sfinţenie tradiţiile şi datinile, moştenirea cea mai de preţ primitǎ de la strǎbunii noştri. Un om fǎrǎ studii, diplome şi titluri multe şi care mai de care mai sonore. Însǎ un om cu mintea ascuţitǎ şi deschisǎ, cǎci viaţa, cu toate urcuşurile şi coborâşurile ei, va rǎmâne întotdeauna cea mai importantǎ şcoalǎ pe care oricine dintre noi o va absolvi vreodatǎ.

Foto: Formula AS
Acest om între oameni s-a numit Elena Niţǎ Ibrian. Unii dintre noi o cunosc bine, cǎci mulţi au binecuvântat clipa când le-a ieşit, într-un fel sau altul, în cale; pentru ei, buna doamnǎ va rǎmâne de-a pururi îngerul pǎzitor care le-a salvat viaţa, redǎruindu-le  sǎnǎtatea şi liniştea sufleteascǎ, fǎcând totul, fǎrǎ sǎ aştepte ceva în schimb, fǎrǎ sǎ cearǎ vreo rǎsplata.
Din pǎcate, pentru mulţi însǎ, numele Elena Niţǎ Ibrian este total necunoscut. Chiar şi pentru o mare parte din oamenii care deja  s-au strǎduit de ceva timp sǎ gǎseascǎ un mod de alimentaţie sǎnǎtos şi natural. Tot mai des este prezentat în mod eronat în presǎ modul de viaţǎ bazat pe o alimentaţie crudivorǎ ca fiind ceva cu totul nou, modern, tocmai venit desigur din SUA, "ţara tuturor posibilitǎţilor". Dar acest lucru nu este adevǎrat, hrana vie are în România, tocmai datoritǎ doamnei Elena Niţǎ Ibrian, tradiţie lungǎ. Vântul nu mai "bate" dinspre Vest, de peste mǎri şi ţǎri, ci de-aproape de noi: din Moldova, mai exact de la Piatra Neamţ. Cǎci acolo a trǎit şi a muncit doamna Ibrian, şi de-acolo a daruit luminǎ şi pace, în peste 60 de ani, tuturor celor aflaţi la nevoie - şi continua sǎ o facǎ de fapt  chiar şi acum, dupǎ moartea sa. Doamna Elena Niţǎ Ibrian a înţeles cu adevǎrat înseamnǎtatea hranei naturale pentru fiinţa umanǎ, nu în ultimul rând, pentru ca a primit şansa sǎ constate în practica de zi cu zi, în nenumaratele cazuri ale oamenilor grav bolnavi care i-au cerut ajutorul, beneficiile extraordinare  pentru recâştigarea sǎnǎtǎţii ale unui regim de viata cu hrana vie. Nu s-a gândit în primul rând la câstigul personal pe care l-ar putea avea din acapararea unui domeniu nou şi necunoscut în ţara noastrǎ, ci s-a gândit la miile de bolnavi, care ar putea sǎ-şi recapete sǎnǎtatea într-un mod atât de simplu, de ieftin şi de lipsit de suferinţǎ, prin simpla schimbare a modului de viaţǎ şi de alimentaţie. Şi aşa nota doamna Elena Niţǎ Ibrian în încheierea introducerii cǎrţii "Tinereţe fǎrǎ bǎtrâneţe cu hrana naturalǎ", aparutǎ la Editura EIKON - 2004:
"Am pus suflet din sufletul meu în aceste rânduri cu gândul la om şi la sǎnştatea acestuia. Când demult voi fi oale şi ulcele, mǎ voi bucura de acolo, de sus, de sǎnǎtatea generaţiilor viitoare care vor fi fericite cǎ sunt sǎnǎtoase şi pline de voie bunǎ, urmând un regim de viaţǎ natural, dupa exemplul vieţii mele. Acum, când am trecut pragul celor optzeci de ani, sunt bucuroasǎ sǎ ştiu cǎ am lǎsat ceva folositor pentru cei ce vin dupǎ mine!"
Pentru cei care nu o cunosc înca pe inegalabila doamnǎ a "bucǎtǎriei fǎrǎ foc", povestea sa pe scurt:
"Doamna Elena Niţǎ Ibrian s-a nǎscut pe 12 noiembrie 1921, în Bucovina, într-o familie simplǎ de ţarani români. Dupa moartea timpurie a pǎrinţilor sǎi, a fost nevoitǎ sǎ se ocupe de cei opt fraţi mai mici ai sǎi, pâna a ajuns fiecare la casa lui. De la bunica sa, doftoroaia satului, a învaţat sǎ cunoascǎ şi sǎ iubeascǎ natura, “a moştenit” de la ea, cunoştinţe vechi şi tainice despre plantele din flora spontanǎ şi despre puterea lor nemaipomenitǎ de vindecare. De la mama sa, a învǎţat ţesutul la rǎzboiul de  ţesut şi vopsirea lânei cu ajutorul plantelor. Şi-ar fi dorit foarte mult sǎ studieze biologia, din pacate, în acele timpuri, comuniştii veniserǎ în România la putere, tatǎl sǎu fusese declarat chiabur, de aceea, i s-a permis  sǎ urmeze doar o şcoalǎ superiorǎ de menaj. A devenit apoi tapiser, îşi creea singurǎ din plante vopselele pentru covoarele şi tapiseriile sale. Din pǎcate, fixarea culorilor nu se putea face fǎrǎ chimicale, iar doamna Ibrian lucra fǎrǎ mascǎ, ceea ce a fǎcut, ca la numai 25 de ani, sǎ i se sǎlǎşluiascǎ deja cancerul în gâtul sǎu. A fost tratatǎ fǎrǎ succes în spital, iar apoi a fost trimisǎ de medici, care nu mai ştiau cum sǎ o ajute mai departe, sǎ moarǎ acasǎ. Scuipa deja sânge, era imobilizatǎ la pat, nu mai putea sǎ mai mǎnânce, soţul sǎu era pregatit pentru moartea iminenta, cumpǎrase deja sicriul. Şi în aceastǎ situaţie disperatǎ,  soţul sǎu aude de la o cunoştinţǎ venitǎ din Canada, despre o terapie a cancerului cu ajutorul sucurilor de legume şi de fructe. Doamna Elena Niţǎ Ibrian se decide sǎ încerce şi acest tratament, în situaţia în care se afla, nu mai avea oricum nimic de pierdut. La inceput, soţul sǎu era nevoit sǎ-i administreze sucurile  cu pipeta, dupǎ puţine zile însǎ, doamna Ibrian reuşea deja sǎ bea sucurile cu linguriţa, iar dupǎ numai 6 sǎptǎmâni se vindecase în mod miraculos, putea iar sǎ mǎnânce şi sǎ mergǎ!!!! Doamna Elena Niţǎ Ibrian începu sǎ studieze toate carţile şi toate articolele despre hrana vie pe care  reuşea sǎ şi le procure, începu sǎ cerceteze  aprofundat puterea terapeuticǎ a plantelor din flora spontanǎ, începu sǎ adune şi sǎ dea mai departe toate aceste informaţii deosebit de importante, încercand sa aducǎ  la urechile câtor mai mulţi oameni, dovezile incontenstabile referitoare la puterea tǎmǎduitoare ieşitǎ din comun a hranei vii.  Doamna Elena Niţǎ Ibrian a scris peste 40 de cǎrţi de sǎnǎtate şi  nenumǎrate articole, s-a angajat foarte mult pentru pǎstrarea valorilor culturale tradiţionale, înfiinţând la vârsta de 85 de ani un muzeu etnografic. Şi pentru cǎ în România, în special bǎtrânii au fost foarte greu loviţi de saracie,  a pus, cu banii câştigaţi cu cǎrţile sale, bazele unui azil pentru persoanele în etate, sǎrǎcite la bǎtrâneţe, dupǎ o viaţǎ de muncǎ. Nici un om nu a plecat de la buna doamnǎ cu mâinile goale, fiecare a primit sfaturile, plantele, reţetele sau leacurile pentru care o cǎutase  – şi totul fǎrǎ ca doamna Ibrian sǎ fi aşteptat vreo rǎsplatǎ. A facut totul, din marea ei dragoste pentru Dumnezeu şi pentru creaţia divinǎ, pentru oameni, pentru naturǎ şi pentru toate fiinţele acestei lumi.
Doamna Elena Nita Ibrian a plecat dintre noi pe 9 septembrie 2009. Cu câteva sǎptǎmâni înainte de moartea sa, mai organizase o demonstraţie de hranǎ vie pentru câteva zeci de persoane cu dizabilitǎţi din Piatra Neamţ, fiind ajutatǎ de numai   6 persoane. Tot în vara anului 2009, a mai acordat un interviu extraordinar (a vorbit aşa de liniştitor despre moarte, de parca ar fi ştiut ca în curând urma sǎ pǎrǎseascǎ aceastǎ lume) revistei  Formula AS şi a lucrat pânǎ în ultima clipǎ la cǎrţile şi la articolele sale."
Povestea doamnei Ibrian este dǎtǎtoare  de speranţǎ, întǎrindu-i în special pe cei care s-au decis sǎ învinǎ cu ajutorul regimului de viaţǎ cu hrana vie o boalǎ grea. Aceast om,  s-a îmbolnǎvit atât de grav, la o vârstǎ atât de fragedǎ şi totuşi a reusit sǎ se vindece şi sǎ trǎiascǎ mai departe peste 60 de ani, numai cu simpla hranǎ neprelucratǎ termic. Nu a mai cunoscut durerile, disperarea  şi frica, pe care orice boalǎ gravǎ le aduce cu sine, reuşind dimpotrivǎ sǎ ducǎ o viaţǎ minunatǎ şi binecuvântatǎ, în slujba oamenilor bolnavi, bǎtrâni şi sǎraci. Fiecare zi din  viaţa acestei doamne, este un exemplu de necontestat, cǎ hrana vie nu este doar un mod de alimentaţie, doar o simplǎ dietǎ la modǎ, ci este o metodǎ infailibilǎ de tratament şi  reprezintǎ  un adevǎrat mod de viaţǎ. Iar prin viaţa sa exemplarǎ, doamna Elena Niţǎ Ibrian ne-a demonstrat tuturor, ce înseamnǎ sǎ fii  cu adevǎrat un om bun,  un OM, aşa cum ne-a gândit de fapt Dumnezeu pe noi toţi, atunci când ne-a creat.
Mostenirea lǎsatǎ nouǎ de doamna Ibrian are o valoare imensǎ. Mult prea puţini înţeleg însǎ acest lucru, puţini ştiu sǎ o preţuiascǎ cu adevǎrat. În lumea strǎlucitoare şi ţipǎtoare a presei româneşti actuale nu mai este loc pentru pomenirea unui om care a facut cinste numelui de român. Istoria ne-a dat nenumǎrate lecţii pânǎ acum, se pare însǎ cǎ poporul român rǎmâne mai departe corigent la materia "respectarea şi cinstirea înaintaşilor de vazǎ ai neamului românesc". Pǎcat, mare pǎcat!

"Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de ţară."
- Mihai Eminescu -  

"În România sînt muzee și monumente istorice cu o extraordinară încărcătură culturală, dar lipsesc cu desăvîrșire știința și pasiunea, și interesul, și inteligența de a valorifica astfel de daruri ale istoriei noastre. Patriotismul nostru, strict declarativ, e lipsit de dimensiunea faptică, iar în privința respectului pentru ceea ce au făcut înaintașii noștri sîntem, să recunoaștem, deficitari. Vorbim despre mîndria de a fi români, dar lăsăm să se distrugă un patrimoniu cultural inestimabil, fără nici o tresărire."
                          - Carmen Musat, "Patriotism de mucava și valori autentice" -

Mihaela Walter
Belgia, noiembrie 2012
Bibliografie
Elena Nita Ibrian, "Tinerete fara batranete cu hrana naturala", Eikon 2004
 Otilia Teposu - http://www.formula-as.ro/2009/870/medicina-naturii-44/elena-nita-ibrian-mancati-crud-si-curat-si-veti-fi-sanatosi-11145

8 comentarii:

 1. Buna noastra Mimi,
  Atat de frumos ai scris, cum numai tie iti este dat.
  Ma simt ocrotita, curajoasa si mai buna in asemenea companie.
  Buna Doamna Elena Nita Ibrian ne-a lasat comori de nepretuit.
  Cu respect,
  Mia

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga mea,

   Iti multumesc mult, ma gandesc ce frumos ar fi fost sa ne fi intlanit cu "toatele" la Piatra Neamt, in casuta doameni Ibrian, la o sezatoare cu domnia sa.... De-acum ne mai putem intalnim numai in inimile noastre, dar tot e bine si asa. Va multumesc inca o data, si tie si Lucianei si Irenei pt. sprijinul vostru, acest blog nu ar fi existat in forma minunata in care exista fara voi!
   Mii de imbratisari,
   a voastra Mimi

   Ștergere
 2. Draga Mimi, dupa ce am citit articolul tau asta am simtit si am scris:

  "... sa nu stie stanga ta ce face dreapta ta". (Matei, 6:3). Adica atunci cand faci o fapta buna, cand iti ajuti aproapele cu tot sufletul tau, sa fii atat de discret si smerit, incat pana nici stanga ta sa nu vada fapta buna pe care ai facut-o cu dreapta.

  Este de fapt esenta spiritului crestin care pleaca din iubire. Iubire pentru Dumnezeu si pentru aproapele tau. Un astfel de om a fost Elena Nita Ibrian a carei aniversare ar fi fost ieri: a facut bine peste tot pe unde a fost posibil, prin simpla intelegere a legilor naturii, cu discretie, modestie, generozitate, simplitate si credinta. Este de aceea de dorit sa cunoastem viata si munca de binefacere a doamnei Nita Ibrian, dar in acelasi timp sa patrundem modul simplu in care formele naturii pure se aseaza in nutritie, pentru vindecarea sau prevenirea bolilor.

  Chiar daca a fost un om necunoscut multora, se distinge si ramane un in inimile noastre prin pioneratul remarcabil, aproape intuitiv, de a dezvolta si pune in practica in Romania conceptele de hrana vie si bucatarie fara foc, concepte pe care unii le promoveaza, dar nu le inteleg nici sensul, nici spiritul.

  "... sa nu stie stanga ta ce face dreapta ta". Un verset biblic al carui sens este meschin transformat, mai ales in Romania actuala, in a face ceva pe furis, fara a fi observat sau simtit, inclusiv in a prelua o ceva ce nu iti apartine si a te numi apoi proprietarul sau promotorul acelui lucru.

  Dumnezeu sa o odihneasca pe doamna Ibrian, sa ne ierte pe noi toti si sa ne binecuvinteze cu Harul sau si cu smerenie. Caci, asa cum spunea Sf. Isaac Sirul, "cine nu are smerenie, n-are nici pricepere. Si cine nu se smereste, nici nu va pricepe."

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga mea Cristela,

   Iti multumesc pt. mesajul tau, care aduce o completare de o mare valoare. Alaturi de tine, sprijinindu-ma pe umarul tau, ma simt in stare sa pornesc la "lupta"....
   Dumnezeu sa o odihneasca in pace pe doamna Ibrian si sa ne ajute pe noi toti, ca mare nevoie mai avem!

   Ștergere
 3. Ma pune in dilema ceea ce promoveaza dna Ibrian, pentru ca in cartea dneai de bucate am gasit retete in care foloseste proteina si grasime animala cruda - cum ar fi untul. Sunt curioasa Mimi ce parere ai despre asta? Am mai auzit persoane care recomanda proteina animala cruda. Multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga Roxana,


   Si dr. Bruker si dr. Schnitzer au permis oamenilor sanatosi untul si smantana din lapte nepasteurizat (cu cat e mai mare procentul de grasimi cu atat e mai mic procentul de proteina animala). Mie nu mi-au priit deloc (eu am si fost insa un om bolnav!), dar copiilor mei, care nu mananca numai crud, le cumpar de ex. un unt de calitate (nepasteurizat). Eu sunt absolut convinsa, ca e mult mai bine fara proteina animala, dar o vad totusi la randul meu ca pe o solutie de compromis pt. cei care nu pot sau nu vor sa renunte complet la ea.....
   D-na Ibrian, care s-a bazat la inceput pe cercetarile lui Ernst Günther, care a consumat lapte nepasteurizat incerca de fapt intotdeauna sa gaseasca o cale de mijloc, pe care sa fie cei mai multi capabili sa o adopte, bucataria ei creativa este un exemplu f. bun in ac. sens.
   Eu zic ca prorpia experinta te va lamuri cel mai bine, incearca si-asa, si-asa.
   Si tine-ne si pe noi la curent daca faci experimente de ac. gen, observatiile tale ar fi desigur interesante pt. noi toti!
   Cu drag,
   mimi

   Ștergere
 4. Din ce cauza a murit Dna Ibrian?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. D-na Ibrian a fost invitata la o Marie si acolo a mancat ce i s-a oferit, caci era mult prea bine-crescuta si avea mult prea bun-simt ca sa-i spuna unei gazde ca nu mananca asa ceva. Desigur ca i s-a facut rau, d-na Valeria nu era la Piatra-Neamt, iar vecinii au convins-o sa o duca la spital, ceea ce a fost o mare greseala. La spital, nu a fost intrebata nimic, i s-a aplicat tratamentul standard si pt. ca dansa nu lua medicamente deloc, nu a tolerat tratamentul si a murit, asa cum spunem noi romanii, cu zile..... Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

   Ștergere